Scroll Top
Privacy Beleid

Onderwerpen:

Welke gegevens verzamelen we?
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Why does Woktron process your personal data?
Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden
Hoe slaan we uw gegevens op?
Marketing
Wat zijn cookies?
Welke soorten cookies gebruiken we?
Hoe u uw cookies beheert
Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
Hoe u contact met ons kunt opnemen
Wijzigingen privacy beleid

 

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Woktron Ltd. Company de persoonlijke gegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

 

Welke gegevens verzamelen we?

 • Persoonlijke identificatie-informatie (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.), of informatie over wettelijk gemachtigde vertegenwoordigers.
 • Informatie over uw betalingsmethode, zoals bankrekeningnummer of PayPal-rekeninginformatie.
 • Informatie die u aan Woktron verstrekt wanneer u Woktron op de hoogte stelt van een (vermoedelijke) schending van de algemene voorwaarden van Woktron.
 • Documenten en informatie die uw identiteit bevestigen.
 • Uw Woktron-accountinformatie – zoals services die u hebt besteld, domeinnaamregistratie-informatie, de IP-adressen die aan u zijn toegewezen, uw klant-ID, verschuldigde en ontvangen vergoedingen of andere informatie met betrekking tot uw account.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

U verstrekt ons rechtstreeks de meeste gegevens die we verzamelen. We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer:

 • U registreert zich op onze website of plaatst een bestelling voor een van onze producten of diensten.
 • U vult vrijwillig een klantenonderzoek in of geeft feedback via onze website of via e-mail.
 • U gebruikt of bekijkt onze website met behulp van de cookies van uw browser.
 • U schrijft zich in voor een Woktron-nieuwsbrief.
 • U vraagt Woktron om meer informatie over een Woktron dienst, of u neemt contact op met Woktron met een vraag, opmerking of klacht.
 • U geeft een misbruikmelding aan bij Woktron.
 • U maakt gebruik van het Woktron-netwerk, Woktron-infrastructuur en / of andere Woktron diensten.

 

Waarom verwerkt Woktron uw persoonsgegevens?

Wokron verwerkt uw Persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Verwerking van bestellingen, contracten en verlening van diensten.
 • Het uitvoeren van markt-, retentie- en klanttevredenheidsonderzoeken, het uitvoeren van marketingactiviteiten (inclusief e-mailnieuwsbrieven, sociale media en onsite / offsite en online / offline advertenties), het uitvoeren van verkoopactiviteiten, inclusief het analyseren van uw persoonlijke gegevens en uw gebruik van Woktron diensten voor het maken van aanbiedingen en offertes op maat met als doel het aangaan van een klantrelatie, en / of het onderhouden, vernieuwen of uitbreiden van een klantrelatie.
 • Communicatie met klanten (i) om informatie te verstrekken over diensten van Woktron, (ii) om informatie te verstrekken over aanbiedingen, bestellingen, verlening van diensten, contractstatus en betalingen, (iii) om ondersteunings- en onderhoudsdiensten te verlenen, (iv) om klachten te behandelen, en (v) om vragen van (potentiële) klanten te beantwoorden.
 • Het uitvoeren van financiële processen, waaronder (i) het berekenen, factureren en innen van servicekosten, (ii) het verwerken van financiële transacties met betrekking tot het accepteren van orders, en (iii) het toekennen van incassorechten aan derden.
 • Onderzoek naar kredietwaardigheid en risicobeheersing, waaronder het voorkomen van overmatige kredietverlening aan (potentiële) klanten en nagaan of (potentiële) klanten aan financiële verplichtingen kunnen voldoen.
 • Onderzoek naar en verwerking van vermoedelijke schendingen van de algemene voorwaarden van Woktron.
 • Het waarborgen van de veiligheid van personen en objecten, en het uitvoeren van fraudedetectie.
 • Het voeren van juridische processen, inclusief (i) het voeren van juridische procedures, en (ii) het verzamelen van bewijsmateriaal voor civielrechtelijke procedures die op u betrekking hebben.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder (i) het verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van strafrechtelijk onderzoek, (ii) het voldoen aan (toepasselijke) verplichtingen inzake gegevensbewaring, en (iii) het verstrekken aan derden van gegevens over klanten in verband met een inbreuk op de rechten van deze derden.
 • Het vaststellen van de identiteit van klanten of derden, ook met betrekking tot het verlenen van toegang tot datacentra en onze kantoren.

 

Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden

Woktron kan gegevens over u delen met:

 • Partners of agenten die betrokken zijn bij het leveren van de diensten die zijn besteld bij Woktron.
 • Kredietreferentie-, fraudepreventie- of bedrijfsscoresbureaus of andere kredietscorebureaus.
 • Domeinnaam registers wanneer Woktron een domeinnaam registreert op uw naam.
 • RIPE of ARIN regionale internetregisters. Bij de aankoop van IP adres subnets
 • Incassobureaus of andere incasso organisaties.
 • Wetshandhavingsinstanties, regelgevende organisaties, rechtbanken of andere overheidsinstanties voor zover vereist door de wet.
 • Een derde partij die heeft beweerd dat uw gebruik van Woktron diensten in strijd is met de algemene voorwaarden van Woktron of de toepasselijke wetgeving (voor zover dergelijk delen wettelijk vereist is).

 

Hoe slaan we uw gegevens op?

In overeenstemming met de internationale gegevensbeschermingswetten, in het bijzonder de AVG / GDPR, nemen wij passende procedures in acht om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen. We gebruiken passende bedrijfssystemen en procedures om de persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen. We gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft tijdens hun werk toegang tot Persoonsgegevens. Onze bedrijfsprocessen voldoen aan de beveiligingsnormen van de branche, waaronder SOC 1 en PCI DSS.

Woktron heeft de volgende, maar niet beperkt tot, algemene informatiebeveiligingsmaatregelen geïmplementeerd binnen zijn organisatie: netwerksegmentatie, firewalls, antivirussoftware, volledige schijfversleuteling van eindpunten, gecodeerde communicatie via SSL of VPN, beveiligingsinformatie en gebeurtenis Beheeroplossingen, training op het gebied van beveiligingsbewustzijn, functiescheiding, rolgebaseerde toegangsrechten (op basis van de minste bevoegdheden), veilige verwijderingsfaciliteiten van vertrouwelijke informatie, periodieke pentesting van openbare diensten, geïntegreerde beveiligingsmonitoring tijdens de ontwikkeling tools om medewerkers in staat te stellen veilig te werken (zoals wachtwoordmanagers), fysieke beveiligingszones. Per applicatie of communicatie kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

Woktron bewaart persoonsgegevens zoals toegestaan door de EU-wetgeving die op ons van toepassing is, doorgaans voor een periode van 7 jaar, maar mogelijk tot 10 jaar.

 

Marketing

Woktron wil u graag informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan wij denken dat u die misschien interessant vindt. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kunt u zich later altijd afmelden.

U heeft te allen tijde het recht om te voorkomen dat Woktron contact met u opneemt voor marketingdoeleinden.

 

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen via cookies of vergelijkbare technologie.

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt alleen:

1. Functionaliteit
Woktron gebruikt deze cookies zodat we u op onze website herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren onthouden. Dit kan de taal zijn die u verkiest, uw aanmeldingsstatus en de locatie waar u zich bevindt.

2. Google Analytics
Woktron maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics helpt met het analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd voor deze website, wat betekent dat Google uw IP-adres binnen de Europese Unie of in een andere verdragsluitende staat zal inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in de context van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Google gebruikt deze informatie als verwerker volgens artikel 28 van de GDPR regelgeving om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website verdere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website. Deze verwerking geschiedt overeenkomstig met de geldende regelgeving binnen de Europese Economische Ruimte.

U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

 

Hoe u uw cookies beheert

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. In enkele gevallen werken sommige van onze websitefuncties daardoor mogelijk niet.

De website van Woktron bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website. Als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

 

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

Woktron wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U heeft het recht om Woktron om kopieën van uw persoonsgegevens te verzoeken. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding vragen.

Het recht op rectificatie – U heeft het recht om Woktron te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U heeft ook het recht om Woktron te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

Het recht tot verwijdering – U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om Woktron te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

Het recht om de verwerking te beperken – U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om Woktron te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woktron.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – U heeft het recht om Woktron te verzoeken de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan jou.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u verzoeken, vragen of suggesties heeft over de privacypraktijken van Woktron, kunt u een e-mail sturen naar s.e.r.v.i.c.e.s[at]woktron.com. Het kan 14 dagen duren voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

 

Wijzigingen privacy beleid

Woktron behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen en zal eventuele herzieningen op de Woktron-website plaatsen. Wij raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 Maart 2021.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.